Res extensa : ve de res, el que vol dir cosa que té la propietat de l'extensió, o sigui de la dimensió i la magnitud. Descartes parlarà de la res extensa com a substància material , corporal, que forma part del mon material.