Idea ( eidos en grec) . Per Plató representa la possibilitat real d'existència d'una naturalesa. Per això les idees o formes són la qualitat essencial de les coses, les que les defineix, les que les determina. Per això es consideren paradigmes o models de les coses. Les seves característiques són :
ser eternes
ser universals
ser úniques
ser immutables