Cristianisme : religió fundada per Pau de Tars en el segle II d.c que pren per fonament la doctrina i el pensament de Jesús de Natzaret. La història del poble d'Israel segons Flavi Josep planteja indiscutiblement la figura històrica de Jesús. El cristianisme però amb Pau de Tars agafa enbranzida i s'exten per tota la diàspora més enllà del seu territori original : Judea i Samària. En el pilar del cristianisme hi ha la superació de l'Antic Testament amb la llei de la Torah hebrea. El Déu d'Abraham, Moises, Jacob, David, Salomó, .... amb Jesús adquireix un to més proper amb el Déu de les benaorances. Estimar a Déu per sobre de tot i al proïsme. Pau però escriurà en les seves nombroses cartes o epístoles a Corint, Tessalònica, Romà, .... la seva filosofia bàsica. Pere , un deixeble directe de Jesús , continuador d'una religió més tancada en ella mateixa discreparà en el Concili de Jerusalem de Jaume , bisbe de Jerusalem i de Pau. La religió ha d'obrir-se a tothom fins i tot els infidels ?
Però la força més important del cristianisme respecte a la resta de religions serà la seva inclussió de tot tipus de gent i poblacions: esclaus, dones, gentils, hebreus, .... Dins l'imperi romà arribarà a consolidar-se com una religió que amb Constantí es plantejarà com a religió oficial de l'Estat. Fins aleshores el cristianisme serà perseguit i proscrit com una autèntica pesta que avança. Els nombrosos martirs de la fe , homes i dones que donen la seva vida per aquesta religió convertiran la religió encara més en una causa revolucionària.